Hva er en Surdeig?

Hva er en Surdeig?

Surdeig, surdeigsstarter, surdeigsmor, surdeigskultur. Det er noen av begrepene som brukes om en og samme ting.
En syrnet blanding av mel, vanligvis rug eller hvetemel, og vann. Som har fått opparbeidet seg en god mengde melkesyrebakterier og gjærsopper på en naturlig måte i gjennom syrning.

I en gjærdeig er det gjærsopp som skaper luft i deigen og får deigen til å heve seg, i en surdeig er det melkesyrebakterier som gjør jobben. Ti forskjellige melkesyrebakterier er identifisert i surdeiger og de vanligste er Lactobacillus brevis, L. plantarum og L. sanfranciscensis. I tillegg er det som regel en av eller flere av disse gjærsoppene: Saccharomyces diarensis, S. exiguus, eller Candida milleri som slår seg ned i en surdeigskultur. Disse trives i sure miljøer i motsetning til S. cervivisae som vi finner i kommersiell gjær.

Les forøvrig vår utvidede artikkel om surdeig her
https://hjemmekokklauget.no/oppskrift/lag-din-egen-surdeig/

Tittel

Gå til toppen